e-mail:

Przeczytaj mnie: Graffus, Artpub

Tu można kupić moje prace: Touch of Art, Pepiniera

Prawa autorskie

Zabrania się kopiowania oraz wykorzystywania prac zamieszczonych na stronie.
W szczególności zabrania się publikacji całości lub części materiału, usuwania podpisu autora, wykorzystywania prac w celach komercyjnych
oraz niekomercyjnych bez wiedzy i zgody autora.